Prywatność użytkowników naszych serwisów ma dla nas najwyższe znaczenie.

Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych. Wykorzystujemy najlepsze

środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe

użytkowników osobom nieupoważnionym. W trakcie korzystania z naszych

serwisów, zbieramy informacje o: adresach IP użytkowników i numerach

MSISDN. Są one zbierane z logów naszego serwera. Są one wykorzystywane dla

celów prawidłowej i optymalnej realizacji naszych usług. Administratorem

danych osobowych użytkowników jest Digitaran S.L.U, z siedzibą w Madrycie,

Hiszpania, przy ulicy Calle de Velazquez, 157 1ª Planta, kod pocztowy:

ES-28002, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid pod numerem

No. ESB80345853. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są

wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownikowi

przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Serwis

przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

You are in offline mode !